Olw

Regler & villkor – OLW Snacksival

Kampanjen arrangeras av: Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB, Svetsarvägen 15, 171 41 Solna, Sverige och administreras av United Media Group Nordic AB.

Kampanjen pågår mellan 2024-05-13 – 2024-08-11. För att delta ska du vara över 18 år och bosatt i Sverige. Anställda eller familjemedlemmar till anställda hos arrangören och samarbetspartners får inte delta. Endast en vinst per person. Personer som bryter mot dessa kampanjvillkor kommer att uteslutas ur kampanjen.

Så här deltar du
Klicka på ”Starta här” och fyll i ditt födelsedatum, email adress samt de 4 sista siffrorna i EAN-koden på din OLW-produkt. Varje deltagare kan tävla 2 gånger per dag och max 10 gånger totalt under tävlingsperioden. Man har endast rätt till att vinna en gång. Vinnare meddelas direkt vid vinst. Om Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB inte får tag i vinnaren genom e-postadressen du anger äger Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB rätt att ge vinsten till ny vinnare. Vinnaren har 48 timmar på sig att skicka in sina kontaktuppgifter genom formuläret annars går vinsten vidare. Vinnarna utses slumpmässigt.

Vinster
10 st. Snacksivalbox + biljetter. Boxen innehåller: 2 biljetter till Way Out West, OLW-snacks, keps, tygpåse, solfjäder, t-shirt, trådlös högtalare.

40 st. Snacksivalbox. Boxen innehåller: OLW-snacks, keps, tygpåse, solfjäder, t-shirt, trådlös högtalare.

Vinsten skickas till den hemadress som vinnaren bekräftar till Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB. Vinnare svarar för eventuell vinstskatt. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Eventuella kostnader förknippade med uthämtningen av vinst står vinnaren för.

Arrangören förbehåller sig rätten att
Vid behov uppdatera tävlingsvillkoren under kampanjperioden. Vid fortsatt deltagande anses eventuella ändrade villkor vara godkända. Stänga av en användare utan förvarsel vid brott mot tävlingsvillkoren, olämpligt beteende eller misstänkt fusk. När som helst avbryta eller förlänga denna kampanj eller göra ändringar i tävlingsvillkoren utan att därigenom ådra sig något ansvar.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd
Arrangör, andra enheter eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt till denna kampanjsida ansvarar ej för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen.

Ansvar och rättigheter
Arrangör ansvarar inte för: Direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av användning av webbplatsen. Virus eller annan skada på användarens dator till följd av registrering på eller användning av webbplatsen – däribland överföring av material, ljud, data, text, bilder och video från webbplatsen. Vinstens beskaffenhet, utskick och information. Arrangör förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkor/period vid oförutsedd händelse.